Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1991

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Utställningar

1991

Arpilleras
— Tygapplikationer sydda av kvinnor i Salvador Allendekommittén, Södertälje
Av Cecilia Valdés,

Arpilleras. I Chile var kulturen ett privilegium för de rika. De fattiga hade inte tillträde till den, därför organiserade Unidad Populär olika grupper som åkte ut i hela Chile och delade med sig av sina kunskaper till folket. Genom Brigadmåleriet kallade man folket till möten.
Bild på tygapplikation

Ur arkivet, visades

09/03 – 21/04, 1991

Första gången södertäljeborna fick ta del av arpilleras var 1979 då en mindre kollektion ställdes ut i konsthallen. På den utställningen visades framför allt motiv från tiden i Chile innan Salvador Allende störtades 1973.

Här återkommer de chilenska kvinnorna med arpilleras, som skildrar tiden före och efter militärkuppen samt exilen i Sverige. De är sydda av ett tjugotal kvinnor i olika åldrar och tillkomna under perioden 1979 fram till idag. Gruppen har arbetat tillsammans. Man har sytt, pratat och bearbetat sina upplevelser och minnen från Chile gemensamt. En del minnen har varit smärtsamma och arbetet med att sy in dem i en tygapplikation har inneburit en form av sorgbearbetning.

Sättet att sy arpilleras går tillbaka på en äldre chilensk tradition, men har sedan 1973 använts i den politiska motståndskampen. Kampen för demokrati och undervisning, samt kvinnans roll i detta går som ett ledmotiv genom dessa bilder.

Arpilleras betyder säckväv och är det tyg som utgör stommen i textilierna. Tygbitar i olika färg, mönster och kvalitet klipps ut till figurer, sys eller broderas fast i kanterna med lancettsöm så att det bildas tydliga konturer. Runt varje arpillera virkas en kant av mjukt färgstarkt yllegarn.

Den färgstarka utstrålningen som arpilleras har gör att man gärna tolkar dem som glada och idylliska. Därför reagerar vi starkt inför de motiv som i stället berättar om plågsamma händelser.

Kvinnorna i Salvador Allendekommittén redovisar här sitt mångåriga arbete i södertäljeateljén. De känner att processen med att bearbeta minnen nu har fått en naturlig avslutning. I stället vill de göra mera fria motiv, till exempel tolkningar av poesi. Flera arpillerasarbeten skall skänkas till det blivande Allendemuseet i Chile, en del ska Södertälje kommun få i gåva.

Vi i Södertälje konsthall är glada att kunna visa resultatet av de chilenska kvinnornas arbete. Utställningen blir en redovisning av en epok i deras tillvaro i den nya hemorten Södertälje.

Vi tackar Christer Duke, som skrivit en engagerad text i vår katalog. Ett tack till samarbetet med Salvador Allendekommittén genom deras ordförande Cecilia Valdés. Till sist ett tack till invandrarnämnden i Södertälje för det stöd och den uppmuntran vi fått i produktionen av utställningen ARPILLERAS.

– Pia Thunholm