Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1979

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Utställningar

1979

Är den ljusnande framtiden vår?  
— elevarbeten från åtta skolor
Grupputställning

Ur arkivet, visades

02/05 – 16/05, 1979

Det här var tredje året i rad som teckningslärarna i Södertälje arrangerade utställning på konsthallen med eleverarbeten från åtta skolor. Temat för detta år var framtiden. En viss oro framhävs inför den stora lokalen och tidsbrist. Det gäller att komma igång med idéerna och lägga farhågorna åt sidan, och Inte styra eleverna för mycket i de konstnärliga processerna. I ett annat brev adress okänd formulerar sig teckningslärarna:

Vi har tyckt oss märka en rätt stor resignation hos eleverna. Eleverna upplever oro och maktlöshet inför framtiden. Vad kan man kan göra för att påverka sin miljö och sin framtid ger inte skolan något svar på. Den mest närliggande framtiden vill inte eleverna befatta sig med. För att få ungdomsarbetslösheten kommenterad har vi inbjudit Arbetsgruppen mot ungdomsarbetslösheten i Södertälje att delta med ett par bildksärmar.

Det blir en artikel skriven av Länstidningens Christer Duke med rubriken Med pessimism tecknar det unga Södertälje

En dystopisk framtid skildras av elever som inte tycks tro på en framtid eller att ens mänskligheten finns kvar år 2020. En tyngdpunkt i det skapade ligger på science-fiction.

Christer Duke skriver ”Man går runt i konsthallen tittar på en raffinerat utförd modell av en urangruva och ett kärnkraftverk, ser ut över kalhyggets skövlade skogar, på en monumental målning, ser avfallshögarnas svarta plastsäckar växa sig höga som berg, omgivna av vittrade fasader./…/Många av de unga tecknarna och målarna har med stor sakkunskap gett sig in på problematiken kring de tänkta effekterna av en reaktorolycka – med dagsaktuell anknytning.”

Men att utställlningen också vittnar om konstnärliga begåvningar och sakkunigt kritiskt tänkande framhålls i artikeln

Konsthallschefen Per Drougge klappar i händerna och visar sin entusiatiska sida, sår ett frö till den kommande kulturskolan

-Skulle ni inte också vilja ha en kommunal konstskola där ni skulle kunna få t ex en låda med oljefärger att måla med, ha tillgång till lera för att skulptera med, kunna arbeta i grafisk verkstad? Svaret blev ett överväldigande ”ja” -rop.

Man har också börjat med något man kallar för månadens tecknare i grafikgalleriet. Här ska lokala förmågor kunna ställa ut teckningar, foto eller grafik. Först ut är Södertälje konstnären Ingemar Nyström som visar sin Robin-serie.

Källor: konsthallens arkivmapp, text och sammanställning: Anneli Karlsson