Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2006

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Utställningar

2006

Anders Rönnlund
— Videoinstallationer
Av Anders Rönnlund,

Ur arkivet, visades

14/10 – 03/11, 2006

Tre stycken: Encircle, I wish You och ¡Si-No!
Anders Rönnlund har medverkat i två tidigare projekt i Södertälje; den internationella utställningen Out of order 2001–2002 och Konst på sta’n 2002.

Med videokameran som medium

En av de mest typiska formerna för avantgardistiskt visuellt uttryck under andra hälften av 1900-talet har varit konstnärsvideon, som ofta har en invecklad miljömässig inramning. För många i den tidiga videokonstgenerationen blev den rörliga bilden ett sätt att utvidga och förändra måleriska eller andra konstnärliga idéer.

Idag har videokonsten en självklar plats på gallerier, konsthallar och museer. Anders Rönnlund har länge använt videokameran som konstnärligt medium. Dessförinnan upptogs hans konstnärskap av bl.a expressiva, tekniskt avancerade maskiner – rörliga skulpturer. Som videokonstnär är Anders Rönnlund både filmare, regissör, klippare och ljudtekniker.

I hans videoinstallationer återkommer den rörliga skulpturen. Projektionen blir satt i rörelse, man funderar kanske på konstruktionen, men kan sen inte undvika videofilmens narrativa innehåll. Berättelsen i sin tur ligger nära det självupplevda, som här i utställningens ”Encircle” och ”I wish You”. Dessa är kopplade till tid och rum, en stängd värld med privata minnen.

Det är med stor glädje vi hälsar Anders Rönnlund välkommen tillbaka till konsthallen här i Södertälje.

Kristina Möller, curator