Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2002

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Allt hör ihop
Grupputställning

Utställningar

2002

Allt hör ihop
Grupputställning

Ur arkivet, visades

26/01 – 17/03, 2002

Allt hör ihop men vissa saker fattar man inte hur de hör ihop inleder Barbro Björk, Eva Cronqvist och Kristina Möller förordet med. Utställningen tog sin början på Södertälje konsthall och gick sedan vidare till Sundsvalls museum och Växjö konsthall.

Till utställningen inbjöds sju unga konstnärer, med olika ingångar på temat. ”Utgångspunkten för konstnärerna är den mer eller mindre strida ström av information och desinformation, och mängden av tekniska prylar, som hotar att ta kommandot över våra liv….Konstens eviga frågor får stå tillbaka till förmån för självupplevda (men ändå typiska) problem och passioner i  informationssamhällets vardag. Omvärlden flyttar in på konstinstitutionen och publikens förväntningar på konsten sätts ur spel.”. Konstnärerna var Erik Aalto, Fredrik Holmqvist, Matti Kallioinen, Gisela Schink, Fredrik Söderberg, Peter Törneby och Lisa Torell.

Källa: utställningskatalogen