Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1981

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

Utställningar

1981

5 Kubaner
— Nelson Domínguez, Ever Fonseca, Flavio Garciandia, César Leal, Pedro Pablo Oliva
Grupputställning

Ur arkivet, visades

05/12 – 10/01, 1982

Revolutionen har för det kubanska folket skapat möjligheter till utveckling av ett nytt samhälle, en ny människa och ett nytt sätt att leva. I hela denna process har också konstens roll förändrats. Myten om konstens exklusivitet har slagits sönder och ersatts av en bredare kulturell aktivitet, en aktivitet som vänder sig till hela folket och vill skapa nya former för kontakt, kommunikation och gemenskap. 

Konstnärerna har stigit ner från sitt elfensbenstorn och blivit en människa bland andra människor, verkande i tillvaron på samma villkor som övriga medborgare och därför delaktig av en utveckling som är gemensam för hela samhället. 

I och med denna förändring blev det konstnärens uppgift att först och främst skapa en konst som fungerar utåt, mot samhället, en konst som uttrycker den verklighet landet lever i, och med ett budskap som kan förstås och upplevas av så många människor som möjligt. När det gäller bildens utformning har öppenheten och sökandet varit nödvändigt och stimulerande ingredienser för att pröva sig fram mot en konst som “fungerar”. Detta har i sin tur resulterat i den mångsidighet vi idag kan se i den kubanska konsten. Fidel Castro har sagt: Konsten måste vara inom räckhåll för folket för att kunna förstås och upplevas av dem. 

Kubas konstnärer ser som en viktig uppgift att försöka gestalta det som är specifikt kubanskt. Detta gäller både den revolutionära konsten, vardagsrealismen och den konst som bygger på gamla tiders myter och sagor med afrokubanskt ursprung. När det gäller det sistnämnda området finns en rik källa att ösa ur med många uttrycksmöjligheter och en myckenhet av poesi.

Ur “Konst från Cuba” av Birgitta Dannfelt-Haake, 1975

Brev från Kubanska ambassaden i Stockholm