Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Kalender

2021

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

2021

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter
Grupputställning

23/10, 12:00

Whitewash av Antonie Grahamsdaughter

23 oktober – 13 november
Öppet: onsdag, torsdag, fredag kl 12-18, lördag 12-16.

”Whitewash”
Kortfilm 6.20 min

”Whitewash” är ett uttryck för att omvandla den ”andre till sin egen avbild”.

Antonie Grahamsdaughters familj har sin bakgrund i Metis/ Oijbwe, Kanada. Under flera år har Grahamsdaughterarbetat med en dokumentärfilm utifrån sin familjs öde. En kultur slagen i spillror. Som hela tiden dolt sitt ursprung på grund av rasism och skam. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta kulturen tillbaka. Film och konst exploderar i olika uttryck. Många vill berätta.

Har vi rätt att omvandla de andra till majoritetskulturen? Var går gränsen för integration? Diskussionen är livlig och många röster höjs om total assimilation till majoritetskulturen. Det är flera frågor som berörs i vårt eget samhälle. Idag har Kanada förändrat sin syn på integration och är mycket varsamma med sin integrationspolitik. Allt för att inte göra om samma misstag.

Verket är en film som gestaltar bostadsskolor för ursprungsbefolkningens barn i Kanada. Det fanns cirka 136 skolor över hela landet. Frågan är aktuell då flera anonyma massgravar har upptäckts utanför flera av bostadsskolorna. Vi vet idag att cirka 6000 barn är spårlöst försvunna från dessa institutioner. Assimilation av ursprungsbefolkningen var mycket konsekvent och genomförd av en hård assimilationspolitik. Arkitekten för assimilationspolitiken var Duncan Campbell Scott. Han förespråkade utrotande av ursprungsbefolkningens kultur och drev frågan om att förbjuda språk. Assimilationen till det ”vita” samhället blev många gånger total. Oftast med följder av svåra trauman från övergrepp, misshandel och hunger.