Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Trädgårdsmästaren
Av Lisa Jeannin,

Skulptur, 2022

Foto: Ronnit Hasson