Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Tjur med vingar, färgetsning
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek Tjur med vingar

Hanna Al-Haek
Tjur med vingar, färgetsning, 1980
55,5x50cm, Förvärvad 1981