Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Tänkaren
Av Vide Janson,

Vide Janson
Tänkaren

Vide Janson
Tänkaren, plantryck
Upplaga 9/100
Förvärvad 1970