Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Stilleben i fönster
Av Astrid Harms-Ringdahl,

Astrid Harms-Ringdahl
Stilleben i fönster

Astrid Harms-Ringdahl
Stilleben i fönster, oljemålning
Förvärvad 1975