Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Steril
Av Bo Lindholm,

Bo Lindholm
Steril

Bo Lindholm
Steril, grafik, olja, 1970
141x124cm, Förvärvad 1971