Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Självporträtt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
Självporträtt

Hanna Al-Haek
Självporträtt, torrnålsetsning, 1981
5×39,5cm, Upplaga 1/15
Förvärvad 1983