Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

På väg till dansbanan
Av Thelma Aulio Paananen,

Thelma Aulio Paananen På väg till dansbanan

Thelma Aulio Paananen
På väg till dansbanan, litografi
Upplaga 173/260, Förvärvad 1971