Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Örn och hare
Av Thure Wallner,

Thure Wallner, Örn och hare

Thure Wallner

Örn och hare, 81×72 cm, Oljemålning