Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Militär
Av Juan Castillo,

Juan Castillo
Militär

Juan Castillo
Militär, blandteknik, 1998
Förvärvad 2002