Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Majparad i Prag
Av Bengt Lissegård,

Bengt Lissegård
Majparad i Prag

Bengt Lissegård
Majparad i Prag, träsnitt
Upplaga 78/100
63x44cm, Förvärvad 1971