Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Bakgården
Av Ylva Jakobsson,

Ylva Jakobsson
Bakgården

Ylva Jakobsson
Bakgården, textil applikation
195x85cm, Förvärvad 1990