Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Ängeln i trädgården
Av Helga Henschen,

Helga Henschen Ängeln i trädgården

Helga Henschen
Ängeln i trädgården, akvarell
Förvärvad 1974