Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen
Av Sven H Johansson,

Sven H Johansson
... alla sova de, så dock ej Jupiter

Sven H Johansson
… alla sova de, så dock ej Jupiter, Hästhuvudet och Månen, akvarell
80x110cm