Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Projekt

2024

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

Projekt

2024

Torekällgymnasiet tolkar Solspann
— ett utställningsprojekt
Av Torekällgymnasiets estetiska program,

06/03 – 05/06, 2024

Under våren 2024 har Torekällgymnasiets estetiska program arbetat i konsthallens verkstad. De har haft i uppdrag att tolka Władysław Hasiors konst. De har fått föreläsningar om Hasior, de har träffat Éva Mag, Natan Kryszk och Jozef Galazka, som under våren ställt ut i konsthallens utställning Polska spår.

Under lektionstillfällena har de testat olika material och nya tekniker- och som en avslutning på projektet ordnade de en procession till Solspann, där vi tillsammans bar konstverken från konsthallen till kanalslänten för att på så sätt sätta oss in i Hasiors arbetsmetoder med processioner.

Konstverken bars sedan tillbaka till konsthallen och eleverna gjorde en utställning i vårt konstmuseum.