Södertälje Konsthall

Aktuellt

I vår Kalender

01/10, 17:00

Även:

02/10, 08:30

03/10, 08:30

Konferens: Samtidsdagarna 2019 1 -3 oktober

KONFERENS: SAMTIDSKONSTDAGARNA 2019

Välkommen på 2019 års upplaga av Samtidskonstdagarna! I år har konferensen temat ”Hållbar/töjbar”. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab GnestaGrafikens HusSödertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

När: 1–3 oktober i Södertälje/Södermanland
1 okt kl 17.00, Öppning Internationella motstånds museet 1978–2020, Södertälje konsthall
2 okt, ca kl 08.30–20.30 Samtidskonstdagarna
3 okt, ca kl 08.30–16.00 Samtidskonstdagarna
Var: Södertälje och Gnesta, mer info kommer inom kort
Anmälan: Läs mer och anmäl dig på Statens konstråds hemsida

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet
Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i varierande storlek och värdet av små och medelstora konstverksamheter i detta större ekosystem. Under Samtidskonstdagarna vill vi bjuda in deltagarna att samtala om konstfältets hållbarhet, bortom diskussionen om värde. Vilka relationer mellan olika konstaktörer behöver bli mer hållbara? Vilka plattformar kan vi använda eller utveckla för att kunna ta våra konstnärliga verksamheter vidare? Vilka strukturella förändringar behövs för att möta konstfältets nuvarande och framtida utmaningar?

Socioekonomisk och politisk hållbarhet
På flera platser i landet är konstorganisationer, viktiga för lokalsamhället och konstfältet, utsatta för budgetnedskärningar. Det finns också påtryckningar, inte minst från politiskt håll, som ifrågasätter konstorganisationerna som självklara delar av samhällsutvecklingen. Kraven är höga, stöden otillräckliga. Hur mycket kan dessa verksamheter töjas innan de brister? Kan vi återbruka begreppet hållbarhet och tillsammans föreställa oss vad som krävs för att konstorganisationer ska bli just hållbara? Behöver konstorganisationerna förändra sina arbetssätt för att bli starkare lokalt och i samhället i stort?

Hållbarhet i relation till klimatet
Mänsklig påverkan på klimatet, klimatneutralitet, klimatpåverkande utsläpp, omställning, klimatpepp och klimatångest är några av begreppen som vi har vant oss vid att höra mer och mer såväl i medierna som i vardagen. Vad har konstorganisationerna för möjligheter att skapa medvetenhet kring individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor? Vilka omställningar behöver konstorganisationerna genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar?

Inspirerande föreläsningar och medskapande samtalsformat utlovas där deltagare själva får möjlighet att diskutera dessa frågor och komma fram till vägar vidare.

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Detta är andra gången Statens konstråd är huvudarrangör. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab GnestaGrafikens HusSödertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

Deltagaravgiften för Samtidskonstdagarna 2019 är 1000 kr och täcker gemensamma måltider under konferensen.

01/10, 17:00

Vernissage Internationella motståndsmuseet 1978 -2020

Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020
Södertälje Konsthall 2 oktober – 2 februari 2020.

Henrik Andersson, Angela Bravo, Ricard Estay, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Runo Lagomarsino, Valeria Montti Colque, Rolando Pérez, Cristian Quinteros Soto, Olof Sandahl och Mariana Silva Varela.

1978 visades Det internationella motståndsmuseet ”Salvador Allende”, på Södertälje konsthall. Konstnärer agerade just då i solidaritet med Chiles sak – diktatorn Augusto Pinochets våld mot politiska motståndare väckte avsky och hade skapat en solidaritetsrörelse världen över, inte minst i Sverige. I utställningen Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020 har curatorerna (Paola Zamora och Joanna Sandell) arbetat med research kring hur det svenska konstfältet fortsätter att ta sig an frågan om solidaritet och politiskt engagemang. I utställningsrummet Portal visar vi samtidigt utställningen poder SUAVE/SOFT power – Arpilleras, Salvador Allendekommitténs ateljé i Södertälje av Cecilia Valdés curerad av Sarah Guarino Florén. Här möter vi politiskt engagemang genom ”arpilleras”, textila konstverk i naivistisk stil.

Välkommen på vernissage!
Tisdag 1 oktober kl 18:
Invigning av David Winerdal, ordförande kultur- och fritidsnämnden. Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall och Paola Zamora, curator, presenterar utställningen. Sarah Guarino Florén, curator Södertälje konsthall presenterar poder SUAVE/SOFT power – Arpilleras, Salvador Allendekommitténs ateljé.
Södertälje Konsthall har öppet 17.00-19.00 den 1 oktober.

Ingång via Lunagallerian. Storgatan 15.