Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1974

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Vardagens Finland
Grupputställning

Utställningar

1974

Vardagens Finland
Grupputställning

Katalog Vardagens Finland
Katalog

Ur arkivet, visades

30/11 – 05/01, 1975

Utställningen ”Vardagens Finland” producerades av Konstnärsgillet i Finland. Den visades i Södertälje konsthall och på Institute of Contemporary Arts i London.

Finländsk bildkonst efter andra världskriget utvecklades utan influens och kontakt västerut. Brist på utländsk valuta hindrade finska konstnärer att resa och inte heller många utställningar togs in från utlandet. När ekonomin börjat återhämta sig under 60-talet manifesterade sig däremot många västliga ”ismer” och uttryck i den finländska konsten. Utställningen visar både på dessa västliga tendenser och en skillnad mot västs konstnärliga uttryck.

Utställningen skildrar det moderna livet i Finland, dess problematik och möjligheter. Den lyfter därmed även frågan om konsten och konstnärens sociala ansvar och ställning, vilket var en flitigt debatterad fråga vid 60-talets slut och 70-talets början.  De medverkande konstnärernas arbeten är rotade i aktuella samhällsfrågor, såsom naturförstöring, arbetarklassens ställning, arbetslöshet, kvinnors emancipation, konsumtionssamhällets problematik, barnuppfostran och individens relation till kollektivet.

Medverkande konstnärer: Eino Ahonen, Mikko Jalavisto, Leo Jokinen, Tapio Junno, Kimmo Kaivanto, Harro Koskinen, Inari Krohn, Matti Kulmala, Rauni Luikko, Ulla Rantanen, Arvo Siikamäki, Esko Tirronen och Sven-Olof Westerlund.