Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2007

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Utställningar

2007

Revival 
— Södertäljes musikhistoria
Grupputställning

Ur arkivet, visades

24/11 – 03/02, 2008

En utställning som i ord, bild och givetvis musik speglade Södertäljes musikliv under 1900-talet via tre nedslag: badortstiden med brunns- och militärmusiken, Folkparken och Folkets hus samt 1970-talets ungdomsmusik med musikklubbar, diskotek och proggfestivaler. Foton, klippalbum och grammofonskivor, bland annat, lånades vänligen ut av södertäljebor i skiftande åldrar.