Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1971

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Professionella och amatörer
Grupputställning

Utställningar

1971

Professionella och amatörer
Grupputställning

Ur arkivet, visades

15/05 – 06/06, 1971

Under våren 1971 bjöd Södertälje konsthall in allmänheten till en utställning med titeln PROFESSIONELLA OCH AMATÖRER. Inlämning till konsthallen var den 12 maj och utställningen planerades att öppna för vernissage redan lördagen den femtonde maj. Deltagarna fick själva komma och medverka vid hängningen av sina verk. Det står i brevet som är undertecknat av utställningsamanuensen Ingvar Claeson, att en viss sållning av verken kan förekomma. Under de tre veckor som utställningen skulle pågå var det också tänkbart med en utökning av konstföremål. I takt med försäljning får man förmoda.

Konsthallen stod för bevakning men någon gällande försäkring fanns inte.

Källor: Konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson.

Brev från kulturnämndens kansli