Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1998

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Utställningar

1998

Makslinieki no Latvijas
— konstnärer från Lettland
Av Andris Breze, Kristaps Gelzis, Inga Steimane, Aija Zarina,

Bild: Giuseppe Verdi, Othello.
Foto

Ur arkivet, visades

22/08 – 11/10, 1998

Södertälje konsthall har en lång tradition av samarbeten med de baltiska länderna och Östra Europa. ”Dunklets kristaller” visades 1993. En utställning med åtta surrealister från Estland. Tre år senare kom ”Change of Rules, regeländring” konst från Litauen, som var ett samarbets projekt med Norrtälje konsthall och Västerås konstmusem. MAKSLINIEKI NO LATVIJAS var ett samarbete med Soros Center for Contemporary Arts i Riga. Ett urval av några av de då mest framträdande konstnärerna från Lettland. LN Women League Project grundad i juni 1997. Kvinnogruppen deltog med iscensatt fotografi, projektet ”hjärtat”. Övriga deltagare var Andris Breze, Aija Zarina och Kristaps Gelzis.

Samarr: Soros Center for Contemporary Art, Riga och Svenska Institutet.

 

Källa: utställningskatalog, Pia Thunholm konsthallschef