Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2009

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Utställningar

2009

Konst uppåt väggarna
Av Södertälje kommuns konstsamling,

Ur arkivet, visades

26/03 – 02/05, 2009

Klockan 17 torsdagen den 26 mars är det vernissage på en massiv presentation av kommunens konstsamling. Nu har du chansen att se den konst som normalt hänger i magasin eller inne på kommunala arbetsplatser. I Södertälje kommun finns en konstsamling om cirka 6.000 verk.

I samband med flytten till nya Stadshuset hämtade vi in mängder av konst från de kontorslokaler som lämnades. Nu har vi därför tagit chansen att fylla Konsthallen från golv till tak med konst ur den kommunala konstsamlingen. Vi har gjort en tematisk hängning med landskap, stilleben, vatten/båtar, blommor, människor, djur, natur och icke föreställande motiv. Nästan alla konstnärliga tekniker och material finns representerade: måleri, skulptur, teckning, grafik, textil, plast, trä, metall och keramik. Här visas bara originalkonst, inga reproduktioner eller affischer.

Då alla anställda inom kommunen har rätt att välja konst till sin arbetsplats ur den kommunala konstsamlingen, även under utställningsperioden, kommer delar av utställningen att bytas ut. Vi kommer att fylla på allteftersom en plats blir tom och därför förändras innehållet kontinuerligt.