Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Kalender

2021

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Daniel Jousseff
Grupputställning

Kalender

2021

Daniel Jousseff
Grupputställning

04/06, 12:00

Daniel Jousseff

Daniel Jousseff
– Lennart Nilsson Översättningar
(Det är i språkens mellanrum som bilder blir till)

Utställningen öppnar 4 juni kl 12-16.
Pågår till den 3 juli.