Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Konstsamling

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

”Jag är född mitt i en skog och det har präglat mig, jag har burit ursprunget med mig genom livet.”

Jag erinrade mig dessa rader av Vilhelm Moberg när jag fick uppdraget att utföra en konstnär-lig gestaltning för Södertäljes nya stadsbibliotek i Luna 1978. Jag hade samma erfarenheter från barndomen och var klar över att skogen bär i sig ursprunget till vår kultur och överlevnad. Det har gått 40 år sedan skulpturen Skogen första gången invigdes. Efter ombyggnader av biblioteket blev Skogen nedmonterad. Efter många år med sökande efter en ny placering blev det nu möjligt, efter en del ändringar, att återställa Skogen i en offentlig miljö.

I Stadshusets stora entréhall har verket fått en ny dignitet med en magnifik placering.

Lenny Clarhäll
Hammarstugan i Hölö
Februari 2018