Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Konstsamling

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Konstsamling

Förhållande till världen
Av Lena Cronqvist,

Förhållande till världen, 1968.
Lena Cronqvist

Inköpt till Södertälje kommuns konstsamling 1971.